כל התמונות ניתנות לרכישה. חלק מהתמונות נמכרות במהדורה מוגבלת עם חתימה אישית שלי . לפרטים ולרכישה 

התמונות  שלי

שיבולים ושמש
שיבולים ושמש

מהדורה מוגבלת של 20עותקים לרכישה

כסא וים
כסא וים

מהדורה מוגבלת של 10 עותקים לרכישה

שדות חיטה
שדות חיטה

הרקדנית
הרקדנית
Land_1217d
Land_1217d
נופים
וטבע
urban_0200
urban_0200
Reflection_0201
Reflection_0201

מהדורה מוגבלת של 20 עותקים לרכישה

urban_0202
urban_0202
urban_2477
urban_2477
urban_69281
urban_69281
טבע עירוני
IMG_2333-1
IMG_2333-1
Black Rider (2)
Black Rider (2)
b&w_8295
b&w_8295
b&w_01
b&w_01
b&w_0004
b&w_0004
שחור
לבן
people_thoughts_001
people_thoughts_001
people_2471
people_2471
people_3a
people_3a
people_0010
people_0010
behind the mask_0004
behind the mask_0004
אנשים
place_2913
place_2913
WATER COLOR
WATER COLOR

מהדורה מוגבלת של 10 עותקים לרכישה

place_0003
place_0003
place_0001
place_0001
place_8846
place_8846
מקומות
night_0623
night_0623
night_2765
night_2765
night_9322
night_9322
night_4786
night_4786
night_4230
night_4230
צילומי לילה
motion_7184
motion_7184
motion_0600
motion_0600
motion_8797
motion_8797
motion_8012
motion_8012
motion_6693
motion_6693
תנועה