top of page

עבודות אחרונות

"אתה לא יוצר תמונה רק באמצעות המצלמה. אל המעשה הצילומי אתה מביא את כל התמונות שראית, הספרים שקראת, המוזיקה ששמעת, האנשים שאהבת"
אנסל אדאמס
 
bottom of page