עקב המצב ובעקבות תקנות משרד הבריאות  ביצוע ההזמנה ייעשה ברגע שבית הדפוס יחזור לעבודה רגילה